За нас

Ден Електрик ЕООД е дружество, което се занимава с изпълнение на комплексни инженерингови въпроси в областта на електроенергетиката и промишлеността.

Основната дейност на фирмата е проектиране, изграждане, монтиране на електрооборудване и въвеждане в експлоатация на нови енергийни обекти. При нас работи инженерно-технически персонал от висококвалифицирани специалисти, доказали свойте способности в парктиката. За създаването на електропроектите и изграждането на електро-системите, дружеството използва компоненти на водещите производители в областта. Гарантираме високо качество и безопасност на изпълнените от нас проекти. Предлагани услуги: Разработка и асемблиране на разпределителни уредби НН, табла за автоматика и управление; Проектиране и изпълнение на електроинсталации в промишлени обекти, комуникационни и информационни центрове, офисни сгради и други; Доставка и монтаж на системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), постояннотокови захранвания, дизел генератори и системи за автоматично включване на резервното захранване (АВР); Фирмата предлага поддръжка на електроинсталации. Поддръжка: профилактика на обект; възстановяване работоспособността на обект или отделна система; инсталация и настройка на ново оборудване; преконфигуриране ремонт на устройства.